VUTMH - a další.


15. ročník VUTMH v roce 2024.

Do komentáře v CPS po uletění vložte VUT2024. Ať se daří.

0103.2024 - 20.07.2024

# body jméno klub
1. 833 b Oldřich Slavíček Hronov cz
2. 712 b Jiří Kobík Hořice cz
3. 695 b Tomáš Moravec Žamberk cz
4. 682 b Petr Jirásek Hronov cz
5. 635 b Martin Kočí Ústí nad Orlicí cz
6. 634 b Tomáš Meier Náchod cz
7. 615 b Miloš Eichler Hronov cz
8. 614 b Jan Rott Hronov cz
8. 614 b David Tejnora Jaroměř cz
10. 604 b Milan Kubišta Hořice cz
11. 586 b L. Šťovíček Hořice
12. 571 b Antonín Teichmann Hronov cz
13. 565 b Jan Pazour Dvůr Králové cz
14. 564 b Martin Vondráček Hronov cz
15. 563 b Mirek Soukup Vrchlabí cz
16. 546 b Jakub Ježek Ústí nad Orlicí cz
17. 542 b Jakub Winter Hronov cz
18. 518 b Milan Meisner Dvůr Králové cz
19. 510 b Radek Zima Hodkovice cz

Děkuji Jirkovi za pěkné hodnocení tratě a jeho účasti v soutěži z Moravské Třebové.

Pár postřehů z mých 2 přeletů na trati VUTMH

Pár roků před tím, než jsem se odhodlal, jsem přemýšlel nad tím, že bych si taky prubnul obletět trať „vymyšlenou“ jako připomínku na Martina Horáčka: VUT.

Pro nás Z LKMK se trať zdá jako mírně „z ruky“, protože si k ní musíme kousek poodletět (jmenovitě k OB „U Lanškrouna“, který je pro nás logickým odletovým bodem i cílem. K němu se musíme od letiště kousek (~15km) přisunout a pak po příletu zase pokud možno dolétnout na LKMK. Ale je to asi spíš záležitost mentální, než faktický problém. Nakonec asi většina letišť v dosahu oblasti VUT taky není v ideální pozici (z hlediska např. různě prodloužené délky tratě vlivem polohy letiště), pokud je ono současně i odletovým a cílovým bodem přeletu.

Zatím jsem trať letěl 2x: 27.6.2021 s VSO-10 a 4.6.2023 s ASW-15B, takže s klubovkami, bez vody. V obou případech byl směr obletu: U Lanškrouna - U Broumova - U Turnova – U Lanškrouna

Myslím si, že to, s jakým kluzákem (s jak výkonným) pilot trať letí, může mít dost vliv na to, jak snadný/nesnadný přelet může být. Výkonnost kluzáku má určitě citelný vliv na to, jestli se bez většího zdržení dá překlouzat oblast, kde počasí „právě funguje nic moc“, aby pilot navázal zase do „lepšího“ počasí. Takových míst (se střídáním silnějšího a slabšího počasí) se myslím při letu na VUT dá potkat více. A to mj. i z toho důvodu, že se mi zdá, že VUT je nalajnovaný přes poměrně různorodý terén, který asi často generuje různorodé fungování termiky (když neuvažujeme i o možnosti nějakého vlivu vlnových projevů za Orličkami a Krkonošemi v určitých meteosituacích), které bývá ze stejného důvodu (orografie) časově rozfázován (rozdílný počátek už „normální“ termiky v různých částech trati a stejně tak její slábnutí a „konec“). A aby toho nebylo málo, tak je při SV situaci často možné, potýkat se s problematikou útlumu konvekce vlivem orografického přízemního SV větru během dopoledne zesilujícímu za Orličkami. Termicky „přidušená“ oblast zasahuje (podle naší Třebovské zkušenosti) na její jižní straně až skoro k Lanškrounu, její severní ohraničení zatím tak přesně nemám vyzkoušené, ale Žamberk a kus na SZS tam určitě spadá a často vídáme při dobré viditelnosti oblast za Orlickými horami „vymydlenou od kumulů“ až někam asi k Novému Městu. Při severním proudění se to podobně může týkat také oblasti Podkrkonoší, na což jsem jindy taky několikrát prakticky narazil.

Další možné komplikace mohou nastat z důvodu lokálního převývoje oblačnosti nad horami (Orličky, Krkonoše), pokud je (hraniční, nebo mírně zvýšená) vlhkost vzduchu v odpovídající hladině, což taky funguje s denním chodem a platí to hlavně pro situace s prouděním od severu až severovýchodu. Hory se pak dají dobře využít jen v nějakém časovém intervalu a někdy se to na nich později zatáhne, následně snosem oblačnosti i v jejich předhůří a termika (i dostup) se tam utlumí. Pak ale jde třeba dobře využít rozhraní, kde zpočátku nepříliš intenzivní termika nad přilehlou „rovinou“ nechává dostatečně osvícený terén a „po hraně“ oblačnosti zastiňující hory se dá stopa výhodně použít k průletu touto částí tratě.

Samozřejmě výrazný vliv má charakter přítomné vzduchové hmoty a celková meteorologická situace, včetně směru proudění (vliv na charakter případného zastiňování terénu při převývoji na horách).

Faktor denního termického maxima ve vztahu k (termickým) oblastem VUT je další vliv, který dokáže zvýraznit, nebo naopak potlačit (případně prakticky eliminovat) termicky slabší oblasti trati (protože se to holt i tam později stihne ohřívat a generovat slušná stoupání. A tyto oblasti také máme každý jiné, podle toho, v kterém místě nám naše trať začíná a končí.

Různé kombinace fungování počasí a jeho fáze a denní doba nemusí, nebo můžou komplikovat, nebo přímo znemožňovat třeba žádoucí navázání na vyšší terénní partie hor (asi spíše těch Orlických – od jihu, nebo i od severu). Když „to nějak nechce jít“, tak hold nezbývá, než se nějak „procedit“ podhůřím, nebo vycouvat až do „roviny“ na osu Dobruška – Rychnov a projet oblast paralelně s hřebenem (zde může být nevýhodou blízkost a možná nevyužitelnost „Pardubického prostoru“).

Když jsem se tak rozepsal, tak vidím, že mě napadají další a další související věci.

Takže bych to asi spíš „utnul“ a jako závěr pár zkušeností z mých 2 letů na VUTMH s „klubovkami“ z LKMK:

Ani jednou nebylo počasí „vysloveně na 500“, tzn. nějaká ta překvápka se dala někde čekat. Dostupy nijak extrémní, ani labilita vzduchu, oblačnosti spíš méně, jen na Orličkách trochu v řádce, jinde se daly očekávat oblasti s čistou (hlavně let v roce 2023).

Z LKMK nebyl problém se dostat k odletovému bodu „U Lanškrouna“. Vzhledem k záměru dolétnout po protnutí cíle zpět na LKMK „vlastní silou“, není problém odlétnout výše (kvůli bodování do CPS a rozdílové výšce odletu a příletu do 1000 m). Kalkulované zpoždění odletu (proti odletu z LKMK) může být tak 10-15 min.

Při (u mne prozatím vždy shodném směru obletu) letu mezi OB „U Lanškrouna“ a „U Broumova“ jsem zatím vždy využil let po hřebenu Orliček, které jsem využil k zisku max. výšky na jejich severním konci. Abych měl co nejvíce „vystaráno“ při letu do prostoru pro mne méně známé „divočiny“ u 2. OB severně Boumova. Při tomto „klouzu“ jsem letěl opatrněji a snažil jsem se moc nezaklesnout, abych mohl letět tam, kam jsem potřeboval. Vždy tady počasí bylo slabší, s potenciálem to někam „nacpat“ a pak mít problémy.

Po OB „U Broumova“ jsem při prvním letu (kdy bylo více mraků) volil směr letu více jihozápadně jižně od Turnova s pokračováním ke Kocbeři severně Dvora. Pak to už šlo na západ po místní „klasice“, po kopečcích přes Pecku, Novou Paku, Tábor, přeskok k Troskám a k OB „U Turnova“. Při druhém letu, kdy bylo méně oblačnosti, v okolí OB „U Broumova“ jen občas „vatky“ a na západ skoro čisto (sem tam mlžinky), ale na svážku hned za OB jsem na několikrát vystoupal trochu výš, tak jsem tentokrát vyzkoušel trasu letu spíš trochu severně kurzovky, trochu Polskem, pak přes Mladé Buky, těsně jižně Vrchlabí, na svah Jižně Semil a pak opět přeskok k OB „U Turnova“. Zde počasí při obou letech bylo vlivem denního maxima vcelku dobré i s některými silnějšími stoupáními.

Od OB „U Turnova“ jsem se vydal na svůj poslední cílový OB „U Lanškrouna“ po místně klasické stopě okolo Nové Paky, pak severně Dvora a dál k Novému Městu. Při prvním letu jsem „nastoupil“ na řádku nad Orličkami a bez potíží dolétl do cíle. Při druhém letu jsem hřeben hor nechal bokem a použil trochu se řádkující Cu na podhůří Orliček s trasou západně Žamberka, kolem Pardubického prostoru, s finálním bezproblémovým přeskokem přes Letohrad na východní svážky na kterých je cílový bod. Vždy to bylo s rezervou a bezpečným doletem domů.

Závěr (2023):

Je to podle mne výborná trať na trénink strategického uvažování před letem (vyhodnocení a předpoklad počasí v konkrétní den a denní dobu) a z toho plynoucí volby způsobu a času letu.

Myslím, že je to dobrá trať na trénování strategických rozhodování za letu, podle aktuálně se vyvíjejících povětrnostních podmínek (případně vlastních letových situací, do kterých je možné se za letu dostat).

Je dobré, že je (z větší míry) volba trasy letu buď „po horách“ nebo nížinou (s výjimkou nutnosti „píchnout“ OB „U Broumova“). Nebo kombinace těchto strategií.

Myslím, že to není (automaticky) trať pro dosažení maximální možné rychlosti v daném dni. Na Vysočině to může být rychlejší.

Ale takovéto tratě jako je třeba VUTMH mě osobně více baví (které v sobě mají předem odhadnutelný nějaký problém k vyřešení).

Možná problematičnost (daná značnou proměnlivostí terénu, nad kterým VUT vede, s dopadem na aktuální počasí) trati, má jistě nejvýraznější dopad na piloty s méně výkonnými kluzáky. Výkonnost nejvýkonnějších „brusů“ by dokázala problematičnost tratě značně eliminovat. Ale i pro piloty těchto ér může přinášet nevšední výzvy a nutná řešení.

Vím, že trať byla prvoplánově vymyšlena tak, aby to byla FAI třístovka. Ale myslím, že se podařilo (možná i trochu neplánovaně), že má značnou přidanou hodnotu v tom, co jsem se snažil popsat.

A ve svém důsledku mě to i namotivovalo k tomu, že jsem si podobným způsobem 9.8.2022 „šopupnul“ i vysočinskou VAR2022.

Jirka Štěpánek 12.2.2024, LKMK

 

 

 


14. ročník VUTMH v roce 2023

Konečné výsledky VUTMH 2023. Díky všem.

01.03.2023 - 30.09.2023

# body jméno klub
1. 818 b Ladislav Kunc Nové Město n. Met. cz
2. 795 b Jiří Kobík Hořice cz
3. 731 b Radim Sobek Hranice cz
4. 701 b Filip Mrštný Beroun cz
5. 685 b David Tejnora Jaroměř cz
6. 676 b Jiří Obst Vrchlabí cz
7. 673 b Petr Seibrt Náchod cz
8. 672 b Jaromír Macoun Jičín cz
9. 660 b Radek Tobolka Jičín cz
10. 656 b Wolfgang Sluka Liberec cz
10. 656 b Tomáš Kulhavý Liberec cz
12. 648 b Marek Kornec Dvůr Králové cz
13. 646 b Jan Slavík Jičín cz
14. 644 b Jaroslav Šíma Chomutov cz
14. 644 b Miroslav Burdych Náchod cz
16. 643 b Martin Kočí Ústí nad Orlicí cz
16. 643 b Tomáš Meier Náchod cz
18. 626 b Karel Polický Kolín cz
19. 625 b Ondřej Teichman Dvůr Králové cz
20. 616 b Martin Markl Kolín cz
21. 613 b Miloš Matějka Beroun cz
22. 610 b Jan Hybner Liberec cz
23. 609 b Jiří Štěpánek Moravská Třebová cz
24. 606 b Ota Vavřín Vysoké Mýto cz
25. 602 b Ondřej Plesar Hořice cz
26. 599 b Jiří Vepřek Dvůr Králové cz
27. 594 b Petr ml. Babák Hořice cz
28. 589 b Michal Nutil Náchod cz
29. 586 b Marek Lapiš Beroun cz
30. 585 b Jan Žitek Hořice cz
31. 568 b David Mach Hronov cz
32. 552 b Martin Cicvárek Liberec cz
33. 536 b Mirek Soukup Vrchlabí cz
34. 534 b Tomáš Mysliveček Hořice cz
35. 448 b Marek Blaťák Šumperk cz
36. 445 b Martin Benešovský Kolín cz
37. 159 b Radek Zima Hodkovice cz

Rok se sešel s rokem a doufejme, že i to počasí se umoudří a dovolí nám plachtit. A když na přelet a nevíš co, tak plánuj VUTMH. A když ho uletíš, vlož komentář k letu na CPS ve tvaru ,, VUT2023" Pěknou sezonu přeji Vám všem.


13. ročník v roce 2022.

Předání cen proběhlo 19.11.2022 při Zavírání nebe v Hronově. O první místo se dělí Matěj Jelínek a Ondra Štěpán, který není v republice. Třetí skončil Oldřich Slavíček. Kluci si budou muset model v půlce sezony předat. Střídání ceny po týdnu nějak neprošlo cool.  Tak za pár týdnů u VUTMH 2023 při 14. ročníku s kódem do komentáře CPS ,,VUT2023" ahoj.

Soutěž si žije svým životem a jak je vidět na výsledcích, baví vás to. Poslední uletěné VUTMH 2022 se povedlo Radečkovi 23.9.2022. Letošní ročník má hned dva vítěze. Ondřejovi Štěpánovi se splníl sen a se svým Spatzem VUTMH uletěl. Úctyhodný výkon. Za stejných 816 bodů v ten samý den uletěl VUTMH v rámci disciplíny na HOP22, jako svůj první diamant Matěj Jelínek. Gratulace oběma.

Vyhlášení, toť otázka...... Pokud by se toho někdo ujal, rád pomohu. Zatím nemám časový prostor dříve, než listopad. Tak budu na to myslet. Díky všem a příští rok při 14. VUTMH. Ahoj Tonda

VUTMH 2022

01.03.2022 - 30.09.2022

# body jméno klub
1. 816 b Ondřej Štěpán Žamberk cz
1. 816 b Matěj Jelínek Hronov cz
3. 774 b Oldřich Slavíček Hronov cz
4. 747 b Michal Koďousek Jaroměř cz
5. 733 b Michal Coufal Jičín cz
6. 705 b Jaromír Macoun Jičín cz
7. 697 b David Zouhar Jihlava cz
8. 696 b Jiří Kobík Hořice cz
9. 691 b Václav Marel Jaroměř cz
10. 681 b Jiří Obst Vrchlabí cz
11. 679 b Zbyněk Fuksa Jičín cz
12. 677 b David Tejnora Jaroměř cz
13. 674 b Tomáš Hynek Dvůr Králové cz
14. 671 b Petr Jirásek Hronov cz
15. 668 b Vilém Kolovratník Chrudim cz
16. 664 b Ondřej Teichman Dvůr Králové cz
17. 658 b Benjamín Leitner Slaný cz
18. 654 b Tomáš Meier Náchod cz
19. 653 b Jan Hejret Jaroměř cz
20. 651 b Vojtěch Pivoňka Vrchlabí cz
20. 651 b Václav Kult Broumov cz
20. 651 b Petr Seibrt Náchod cz
23. 650 b Petr Fišar Ústí nad Orlicí cz
23. 650 b David Vrchota Jaroměř cz
25. 649 b Martin Babák Hořice cz
26. 647 b Pavel Vitvar Hořice cz
27. 645 b David Plza Hořice cz
27. 645 b Marek Kornec Dvůr Králové cz
29. 644 b Antonín Teichmann Hronov cz
30. 641 b Jan Kohout Žamberk cz
31. 634 b Michal Nutil Náchod cz
32. 633 b Michal Malý Broumov cz
33. 630 b Zdeněk Borůvka Jičín cz
34. 628 b Marek Malinský Chrudim cz
35. 625 b Jan Slavík Jičín cz
36. 624 b Martin Kočí Ústí nad Orlicí cz
37. 622 b Ladislav Prokeš Vrchlabí cz
38. 620 b Jan Pazour Dvůr Králové cz
39. 618 b Jan Rott Hronov cz
40. 616 b Petr ml. Babák Hořice cz
41. 608 b Tereza Ludvíková Jaroměř cz
42. 602 b Petr Houštěk Jaroměř cz
43. 591 b Tomáš Hrouda Jaroměř cz
44. 586 b Petr Gofroj Dvůr Králové cz
45. 581 b Mirek Soukup Vrchlabí cz
46. 578 b Milan Dvořák Liberec cz
47. 577 b Miloš Matějka Beroun cz
48. 574 b Miloš Nývlt Hronov cz
49. 572 b Milan Kubišta Hořice cz
50. 569 b Jan Hybner Liberec cz
51. 567 b Radek Zima Hodkovice cz
51. 567 b Peter Jánoška Nitra sk
53. 566 b Tomáš Ditrt Dvůr Králové cz
54. 565 b Miroslav Sklenář Žamberk cz
55. 563 b Petr Kyzivát Jičín cz
56. 561 b Václav Kůst Hořice cz
57. 557 b Ondřej Plesar Hořice cz
58. 553 b Milan Meisner Dvůr Králové cz
59. 549 b Miroslav Trybuček Jičín cz
60. 542 b Miroslav Plecháč Hronov cz
61. 524 b Jiří Vepřek Dvůr Králové cz
62. 511 b Slavomír Tanglmajer Chomutov cz
63. 510 b Jakub Ježek Ústí nad Orlicí cz
64. 503 b Lubomír Šťovíček Hořice cz
65. 491 b Jan Moravec Krnov cz
66. 428 b Petr Sloupenský Ústí nad Orlicí cz
67. 371 b Klára Teichmannová Hronov cz
68. 302 b Jana Vepřeková Dvůr Králové cz
69. 289 b David Mach Hronov cz
70. 288 b Petr Omelka Vyškov 

 


VUTMH po dvanácté v roce 2021.

Děkuji všem za vaše lety, gratulace vítězům. 

A Jouza jich má letos šest.

To je rekord, který zřejmě už nebude nikdy překonán. Dobře ty. yes

Konečné výsledky k 30.9.2021,

kdy asi letošní poslední uletěl Miloš Pajr.

VVUTMH 2021

# body jméno klub
1. 830 b Ladislav Kunc Nové Město n. Met. cz
2. 822 b Miroslav Štěpán Žamberk cz
3. 817 b Oldřich Slavíček Hronov cz
4. 808 b Michal Janda Broumov cz
5. 742 b Radek Zima Hodkovice cz
6. 737 b Petr Seibrt Náchod cz
7. 710 b Václav Marel Jaroměř cz
8. 709 b Pavel Trybenekr Hořice cz
9. 699 b Tomáš Moravec Žamberk cz
10. 687 b Miloš Nývlt Hronov cz
11. 679 b Jiří Štěpánek Moravská Třebová cz
12. 677 b Michal Coufal Jičín cz
13. 672 b Jiří Kobík Hořice cz
14. 664 b Martin Kočí Ústí nad Orlicí cz
15. 662 b Tomáš Hynek Dvůr Králové cz
15. 662 b David Tejnora Jaroměř cz
17. 658 b Miroslav Sklenář Žamberk cz
18. 655 b Petr Fišar Ústí nad Orlicí cz
19. 652 b Jan Pazour Dvůr Králové cz
20. 646 b Antonín Teichmann Hronov cz
21. 640 b Lubomír Šťovíček Hořice cz
22. 636 b Petr Kyzivát Jičín cz
23. 626 b Jan Rott Hronov cz
24. 620 b Jiří Vepřek Dvůr Králové cz
25. 617 b Zdeněk Mach Broumov cz
26. 606 b Ondřej Teichman Dvůr Králové cz
27. 605 b Pavel Vitvar Hořice cz
27. 605 b Václav Kult Broumov cz
29. 604 b Petr Babák Hořice cz
30. 603 b Václav Kůst Hořice cz
31. 601 b Radek Tobolka Jičín cz
32. 596 b Martin Babák Hořice cz
33. 594 b Mirek Soukup Vrchlabí cz
34. 589 b Daniela Fraňková Jaroměř cz
35. 585 b Jan Moravec Krnov cz
36. 581 b Milan Kubišta Hořice cz
37. 570 b Zdeněk Borůvka Jičín cz
38. 559 b Milda Cindr Ústí nad Orlicí cz
39. 555 b Lukáš Mach Hronov cz
40. 550 b Jan Štěpán Hronov cz
40. 550 b Petr Valenta Jaroměř cz
42. 544 b Miloš Eichler Hronov cz
43. 529 b Matěj Jelínek Hronov cz
44. 520 b Miloš Pajr Jičín cz
45. 501 b David Mach Hronov cz
46. 477 b Milan Hajn Žamberk cz
47. 407 b Milan Meisner Dvůr Králové cz
48. 328 b Klára Teichmannová Hronov cz
 

Další várka VUTMH přišla 24.7.2021.

24.07.2021   cz 617 b Zdeněk Mach 301.0 km 67.79 km/h Broumov LS 1d   detaily
24.07.2021   cz 808 b Michal Janda 301.0 km 67.87 km/h Broumov VT-116 Orlik II   detaily
24.07.2021   cz 559 b Milda Cindr 301.0 km 86.55 km/h Ústí nad Orlicí Ventus c /17,6m   detaily
24.07.2021   cz 652 b Jan Pazour 301.0 km 64.16 km/h Dvůr Králové G-103 Twin Ast...   detaily
24.07.2021   cz 655 b Petr Fišar 301.0 km 86.58 km/h Ústí nad Orlicí Glasflügel 303...   detaily
24.07.2021   cz 585 b Jan Moravec 301.0 km 77.33 km/h Krnov ASW-20 CL /16,...   detaily
24.07.2021   cz 615 b Martin Kočí 301.0 km 83.50 km/h Ústí nad Orlicí Discus b   detaily
24.07.2021   cz 830 b Ladislav Kunc 301.0 km 61.10 km/h Nové Město n. Met. Duo Banjo   detaily
24.07.2021   cz 550 b Petr Babák 301.0 km 70.48 km/h Hořice Discus b   detaily
 

VUTMH si krásně žije svým životem. Všem patří dík za ochotu si trochu hrát a trochu soutěžit. Jouza jich už má čtyři letos uletěné a létá je stále pomaleji. Prý si to užívá. wink Moc mě potěšilo VUT z Moravské Třebové od Jrky Štěpánka s VSO 10. Díky. Pěkné léto přeji všem.


6.6.2021 velký den pro VUTMH. Jen z Hronova jich bylo uletěno sedm.

06.06.2021   cz 662 b David Tejnora 301.0 km 79.14 km/h Jaroměř Std. Cirrus   detaily
06.06.2021   cz 620 b Jiří Vepřek 301.0 km 87.74 km/h Dvůr Králové HpH 304cz /17,4m   detaily
06.06.2021   cz 544 b Miloš Eichler 301.0 km 60.77 km/h Hronov Cirrus/Cirrus ...   detaily
06.06.2021   cz 605 b Václav Kult 301.0 km 92.87 km/h Broumov Nimbus-2(b) WL   detaily
06.06.2021   cz 687 b Miloš Nývlt 301.0 km 83.95 km/h Hronov Janus (b) /18,2m   detaily
06.06.2021   cz 589 b Daniela Fraňková+copilot 301.0 km 65.69 km/h Jaroměř Janus (b) /18,2m   detaily
06.06.2021   cz 529 b Matěj Jelínek 301.0 km 56.48 km/h Hronov Std. Cirrus   detaily
06.06.2021   cz 749 b Ladislav Kunc 301.0 km 51.02 km/h Nové Město n. Met. Duo Banjo   detaily
06.06.2021   cz 645 b Petr Fišar 301.0 km 84.49 km/h Ústí nad Orlicí Glasflügel 303...   detaily
06.06.2021   cz 550 b Jan Štěpán 301.0 km 54.38 km/h Hronov G-102 Astir cs   detaily
06.06.2021   cz 822 b Miroslav Štěpán 301.0 km 70.00 km/h Žamberk VT-116 Orlik II   detaily
06.06.2021   cz 555 b Lukáš Mach 301.0 km 55.05 km/h Hronov G-102 Astir cs   detaily
06.06.2021   cz 526 b Lubomír Šťovíček 301.0 km 74.39 km/h Hořice Ventus b /16,6m   detaily
06.06.2021   cz 817 b Oldřich SlavíčekOldřich podpořil vývoj CPS - díky :-) 301.0 km 69.24 km/h Hronov VT-116 Orlik II   detaily
06.06.2021   cz 581 b Milan Kubišta 301.0 km 64.42 km/h Hořice Janus (b) /18,2m   detaily
06.06.2021   cz 550 b Petr Valenta 301.0 km 70.47 km/h Jaroměř Discus b   detaily
06.06.2021   cz 662 b Tomáš Hynek 301.0 km 88.70 km/h Dvůr Králové DG-200 /15m   detaily
06.06.2021   cz 710 b Václav Marel 301.0 km 88.94 km/h Jaroměř Std. Cirrus   detaily
06.06.2021   cz 646 b Antonín TeichmannAntonín podpořil vývoj CPS - díky :-) 301.0 km 76.04 km/h Hronov Std. Cirrus   detaily


Pěkně se to v dubnu rozjelo. Paráda a gratulace. Asi nevětší borec je Radek Zíma, který VUTMH obletěl dvakrát za jeden den. Krásná práce Radečku!


11. ročník - VUTMH 2020.

Provedeno vyhlášení vítěze VUT2020, bohužel dle covid pravidel. Oldo gratulace. Snad příští rok bude už líp. Hrníčky jsou připraveny k distribuci, ale osobní předání při posezení by bylo lepší....... Ať se všem daří.

      

Letošní ročník se Vám povedl a patří Vám velký dík. Věřím, že máte spoustu krásných zážitků na otočných bodech na trati VUTMH. Třeba při HOP2020 třída kombi poslaná do bouřky ULanškrouna. Že jo devil . Velký obdiv patří Ondrovi Štěpánovi, který má za cíl uletět VUTMH s L-Spats 55. Už je na 270 km. Dík patří Radečkovi z Hodkovic a klukům z Vysokého Mýta. A teď to nejhlavnější. Letos zatím neuvažuji o vyhlášovací párty VUTMH. Možná něco komorního proběhne v Hronově s předáním ceny Oldovi.Vzhledem k zhoršující se situaci a bez odhadu kolik lidí by se sešlo to odložíme na neurčito. Gratulace nejen vítězům.

 

# body jméno klub
1. 775 b Oldřich Slavíček Hronov cz
2. 738 b Miroslav Štěpán Žamberk cz
3. 703 b Petr Pánek Dvůr Králové cz

Naprosto jednoduché, uletíte VUTMH a do komentáře v CPS napíšete VUT2020. Pěkné výkony přeji. wink

VUTMH jako disciplína na SAFARI 2020 dne 4.7.2020.

Velký den VUTMH se stal 29.7.2020, kdy trať uletělo 12 borců z různých aeroklubů. Hrníčky jsou připraveny pro všechny.

 

Výsledky neleznete zde: http://www.cpska.cz/public/index3.php?lpg=cup&cup_id=19

Výsledky 2020

# body jméno klub
1. 775 b Oldřich Slavíček Hronov cz
2. 738 b Miroslav Štěpán Žamberk cz
3. 703 b Petr Pánek Dvůr Králové cz
3. 703 b Ladislav Kunc Nové Město n. Met. cz
5. 698 b David Vrchota Jaroměř cz
6. 682 b Václav Marel Jaroměř cz
7. 658 b David Mach Hronov cz
8. 654 b Tomáš Moravec Žamberk cz
9. 643 b Martin Kočí Ústí nad Orlicí cz
10. 633 b Jiří Pešta Dvůr Králové cz
11. 632 b David Tejnora Kolín cz
12. 624 b Miroslav Koci Žamberk cz
12. 624 b Jiří Šlemr Vysoké Mýto cz
14. 622 b Antonín Teichmann Hronov cz
15. 608 b Petr ml. Babák Hořice cz
16. 606 b Milan Meisner Dvůr Králové cz
17. 604 b Pavel Vitvar Hořice cz
18. 599 b Petr Lonský Toužim cz
19. 594 b Wolfgang Sluka Liberec cz
20. 592 b Tomáš Kulhavý Liberec cz
20. 592 b Ondřej Teichman Dvůr Králové cz
22. 590 b Michal Koďousek Jaroměř cz
23. 588 b Teodor Škoda Hronov cz
23. 588 b Radek Zima Hodkovice cz
25. 587 b Petr Fišar Ústí nad Orlicí cz
25. 587 b Jan Rolínek LAC Moravská Třebová cz
27. 583 b Martin Babák Hořice cz
28. 581 b Lukáš Malý Vysoké Mýto cz
29. 576 b Václav Kult Broumov cz
30. 575 b Lubomír Šťovíček Hořice cz
31. 572 b Marek Seitl Dvůr Králové cz
32. 569 b Martin Cicvárek Liberec cz
33. 568 b Jan Hybner Liberec cz
33. 568 b Milan Dvořák Liberec cz
35. 566 b Marek Kornec Dvůr Králové cz
36. 563 b Marek Malinský Chrudim cz
37. 560 b Jan Rott Hronov cz
38. 554 b Martin Dundr Hořice cz
39. 553 b Jiří Vepřek Dvůr Králové cz
40. 550 b Miroslav Plecháč Hronov cz
41. 545 b Miloš Novotný Hronov cz
42. 541 b Ota Vavřín Vysoké Mýto cz
43. 532 b Michal Malý Broumov cz
44. 529 b Ondřej Štěpán Žamberk cz
45. 516 b Jan Zezula Letňany cz
46. 505 b Jan Moravec Zábřeh cz
47. 482 b Mirek Soukup Vrchlabí cz
47. 482 b Lukáš Hynek Dvůr Králové cz
49. 452 b Petr Velek GAC Benešov cz
50. 451 b Jana Vepřeková Dvůr Králové cz

Pro piloty, kteří uletí VUTMH, jsou připraveny památeční hrnečky.

 


VUTMH 2019 - jubilejní 10. ročník. 

 

 

1. 809 b Ladislav Kunc Nové Město n. Met. cz
2. 773 b David Mach Hronov cz
3. 761 b Jan Vožeh Rakovník cz

Děkuji všem za účast, manželům Kuncovým za dárky a Pepovi Horáčkovi za krásné hrníčky s logem soutěže, o které se můžete piloti uletivší VUT2019 přihlásit a nebo si je můžete vylétat při 11. ročníku VUTMH2020. Jo a na ty bedně stojí samozřejmě blbě. surprise

 

Vyhlášení 10. ročníku VUTMH 2019 proběhne v sobotu 28.9.2019 v letištní hospůdce v Jaroměři. Na guláš a pivo, posezení s kamarády a noční diskotéku vás zveme do místa konání letošních juniorek Junioři, přijeďte se rozloučit s létem a vzpomenout na letošní juniorky. Spaní zajištěno, spacáky sebou. Briefing v 17 hodin. Těšíme se na vás a je připraven dárek pro každého, kdo VUTMH uletěl.

Výsledky k 16.9.2019.

# body jméno klub
1. 809 b Ladislav Kunc Nové Město n. Met. cz
2. 773 b David Mach Hronov cz
3. 761 b Jan Vožeh Rakovník cz
4. 741 b Dan Ryba Dvůr Králové cz
5. 735 b Bára Moravcová Zbraslavice cz
6. 733 b Jiří Kobík Hořice cz
7. 732 b David Rozporka Hronov cz
8. 727 b Oldřich Slavíček Hronov cz
9. 718 b Tomáš Moravec Žamberk cz
9. 718 b Václav Marel Jaroměř cz
11. 710 b Petr Valenta Kunovice cz
12. 702 b Jakub Malík Letňany cz
13. 698 b Tibor Hezina Křižanov cz
14. 696 b Jakub Koudelka Křižanov cz
15. 694 b Tereza Koubková Letňany cz
16. 689 b Tomáš Hulmák Hosín cz
16. 689 b Vladimír Hammer Klatovy cz
18. 680 b Michal Coufal Jičín cz
19. 678 b Vít Mořkovský Polička cz
20. 676 b Marek Pechar Chrudim cz
21. 673 b Petr Seibrt Náchod cz
22. 672 b Marek Loukota Plzeň-Letkov cz
23. 663 b Jaromír Macoun Jičín cz
24. 660 b Jiří Maier Raná cz
25. 658 b Martin Kočí Ústí nad Orlicí cz
26. 645 b Klára Teichmannová Hronov cz
27. 622 b Pavel Trybenekr Hořice cz
28. 606 b Pavel Vitvar Hořice cz
28. 606 b Tomáš Kulhavý Liberec cz
30. 595 b Ivan Tvrdík Letňany cz
31. 583 b Mirek Soukup Vrchlabí cz
32. 581 b Milan Meisner Dvůr Králové cz
33. 578 b Michal Nutil Náchod cz
34. 572 b Jana Vepřeková Dvůr Králové cz
35. 569 b Jan Pazour Dvůr Králové cz
36. 566 b Martin Cicvárek Liberec cz
37. 562 b Milan Dvořák Liberec cz
38. 558 b Marek Malinský Chrudim cz
39. 557 b Jan Rott Hronov cz
39. 557 b Miroslav Sklenář Žamberk cz
41. 554 b Petr ml. Babák Hořice cz
42. 553 b Jaroslav Fojtek Zábřeh cz
43. 552 b Marek Kornec Dvůr Králové cz
44. 550 b Petr Doubek Kralupy nad Vltavou cz
45. 546 b Ondřej Teichman Dvůr Králové cz
46. 539 b Zdeněk Borůvka Jičín cz
47. 538 b Martin Babák Hořice cz
48. 537 b Wolfgang Sluka Liberec cz
49. 531 b Jiří Vepřek Dvůr Králové cz
50. 530 b Jaroslav Šíma Chomutov cz
51. 514 b Radek Tobolka Jičín cz
52. 509 b Jan Hybner Liberec cz
53. 505 b Jan Kohout Žamberk cz
54. 502 b Miloš Pajr Jičín cz
55. 501 b Radek Zima Hodkovice cz
56. 495 b Jarmila Zatyková Kralupy nad Vltavou cz
57. 481 b Tereza Nováková Chrudim cz

VUTMH disciplínou 4.7.2019 na Safari poháru ve Dvoře Králové a 11.7.2019 na Juniorkách v Jaroměři.

Prosím o vložení kódu ,,VUT2019" do komentáře k letu na CPS. Děkuji.  

 


9. ročník VUTMH 2018

Vyhlášení proběhlo 13.10.2018 na LKVP.

 

 https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/uspech-zamberskeho-pilota-v-plachtarske-soutezi-vut-martina-horacka-20181028.html

1. 832 b Miroslav Štěpán Žamberk cz
2. 830 b Ladislav Kunc Nové Město n. Met. cz
3. 821 b Oldřich Slavíček Hronov cz

Přátelé, vyhlášení VUTMH 2018 proběne v sobotu 13.10.2018 na LKVP. Soutěž není dotovaná, tak pokud někdo věnuje ceny, určitě se to bude hodit. Zveme všechny, kdo VUTMH uletěl a samozřejmě všechny příznivce. Vyhlášení proběhne po 17. hodině. Den se dá využít podle počasí k výletu po okolí, nebo navijákováním. Záleží jen na nás. Občerstvení bude připraveno, požadavky na nocleh prosím na e-mail: teichmann@volny.cz, nebo brnkněte na 725204688

Na setkání se z LKVP těšíme.

Tonda

Celkové výsledky.

# body jméno klub
1. 832 b Miroslav Štěpán Žamberk cz
2. 830 b Ladislav Kunc Nové Město n. Met. cz
3. 821 b Oldřich Slavíček Hronov cz
4. 761 b Antonín Teichmann Hronov cz
5. 758 b Dana Kuncová Nové Město n. Met. cz
6. 750 b Martin Babák Hořice cz
7. 748 b David Mach Hronov cz
8. 744 b Jiří Kobík Hořice cz
9. 731 b Radek Tobolka Jičín cz
10. 723 b Tomáš Moravec Žamberk cz
11. 720 b Jaromír Macoun Jičín cz
12. 705 b Václav Král Slaný cz
13. 699 b Martin Dundr Hořice cz
14. 678 b Carsten Tietz Hronov cz
14. 678 b Pavel Trybenekr Hořice cz
16. 673 b Josef Málek Hořice cz
17. 672 b Radek Zima Hodkovice cz
17. 672 b Zdeněk Borůvka Jičín cz
19. 669 b Michal Koďousek Jaroměř cz
20. 668 b Pavel Vitvar Hořice cz
21. 663 b Martin Novák Slaný cz
22. 661 b Petr Fišar Ústí nad Orlicí cz
23. 660 b Miloš Pajr Jičín cz
23. 660 b Marek Kornec Dvůr Králové cz
25. 659 b Jan Kohout Žamberk cz
26. 658 b Zdeněk Mach Broumov cz
27. 649 b Miroslav Sklenář Žamberk cz
28. 648 b Martin Kočí Ústí nad Orlicí cz
29. 644 b Martin Vondráček Hronov cz
30. 642 b Marek Malinský Chrudim cz
31. 637 b Mirek Soukup Vrchlabí cz
32. 626 b Václav Marel Jaroměř cz
33. 625 b Dan Ryba Dvůr Králové cz
34. 622 b Václav Kult Broumov cz
35. 614 b Jaroslav Bulánek Hořice cz
36. 613 b Ondřej Teichman Dvůr Králové cz
37. 607 b Milan Meisner Dvůr Králové cz
38. 602 b Michal Janda Broumov cz
39. 600 b Michal Nutil Náchod cz
40. 599 b Zdeněk Schenk Hranice cz
41. 595 b David Vrchota Jaroměř cz
42. 594 b Milda Cindr Ústí nad Orlicí cz
43. 592 b Miloš Novotný Hronov cz
44. 591 b Jana Vepřeková Dvůr Králové cz
45. 587 b Jan Pazour Dvůr Králové cz
46. 581 b Ondřej Plesar Hořice cz
47. 573 b Lubomír Šťovíček Hořice cz
48. 565 b Jan Rott Plasy cz
49. 556 b Petr Babák Hořice cz
50. 547 b Josef Plecháč Hronov cz
51. 534 b Petr ml. Babák Hořice cz
52. 512 b Vojtěch Pivoňka Vrchlabí cz

Letošní ročník se díky počasí mimořádně povedl. Zasloužil by si vyhlášení výsledků. Zatím hledám termín a prostor, tak prosím sledujte. Díky všem za účast a jak to vypadá, zatím naše VUTMH má šanci i v září.

12.8.2018 VUTMH disciplína HOP 2018.

Letošní počasí přeje dlouhým letům, ale jsou dny, kdy VUTMH přijde vhod. Letošní ročník si krásně žije svým životem, za což všem patří dík. A někdy má let i svůj příběh. Snad to Radkovi nevadí, že ho sem dám.....


Do komentáře k letu na CPS vložte VUT2018.


8. ročník VUTMH 2017.

Vyhlášení 8. ročníku VUTMH proběhlo 23.9.2017 na letišti v Hořicích. 

 K přátelskému pokecu se sešlo 40 kamarádů v baru na letišti v Hořicích k vyhlášení 8. ročníku VUTMH. Velký dík do Hořic, bylo nám u vás moc fajn.


Tento ročník proběhl v tichosti bez disciplíny na okolních závodech a přesto si žil svým životem, za což všem patří dík. A protože se nám pomalu vkrádá podzim a vy máte zájem se sejít na tradiční vyhlášení výsledků a před zimou pokecat, je tu termín.

V sobotu 23.9.2017 se sejdeme na letišti v Hořicích na vyhlášení výsledků VUTMH 2017. Jarda Deml je hlavní hořický guru této akce, který zajistí občerstvení a případné zájemce na noc uloží. Já předpokládám vyhlášení v 18,30 a pokud bude zájem, Káďa a David povypráví o MS juniorů v Litvě. PT bohužel nebude, aby nám řekl o ME v Anglii. To si necháme na příště. 

Výsledky k 1.9.2017

ZB slíbil, že VUT v září ještě dá. cheeky Účast na této akci není podmíněná uletěním VUTMH.

 

# body jméno klub
1. 673 b Ladislav Kunc Nové Město n. Met. cz
2. 670 b Michal Cupák Medlánky cz
3. 646 b Václav Marel Jaroměř cz
4. 637 b Jaroslav Deml Hořice cz
5. 621 b Ondřej Teichman Dvůr Králové cz
6. 605 b Antonín Teichmann Hronov cz
7. 604 b David Vrchota Jaroměř cz
8. 598 b Monika Jirásková Hronov cz
9. 588 b Martin Babák Hořice cz
10. 587 b Jan Svoboda Jaroměř cz
11. 557 b Milan Meisner Dvůr Králové cz
12. 549 b Lubomír Šťovíček Hořice cz
13. 543 b Jiří Kobík Hořice cz
14. 519 b Carsten Tietz Ústí nad Orlicí cz
15. 509 b Martin Kočí Ústí nad Orlicí cz
15. 509 b Jan Kohout Žamberk cz
17. 497 b Jan Rott Plasy cz
18. 459 b Petr ml. Babák Hořice cz

I pro letošní rok tu máme naši klubovou soutěž VUTMH 2017. Kód do CPS bude ,, VUT2017". Chci jen upozornit  na změnu vzdušného prostoru, kde bod ULAN, tedy U Lanškrouna leží na kraji LKTRA 34 Mohelnice, kde je omezená výška.

 Na Vaše lety se těší Tonda


7. ročník VUTMH 2016.

A našel se i sponzor pan Breta, který přispěl finanční částkou prvním třem závodníkům letošního ročníku. Moc děkujeme.

http://www.cpska.cz/public/index3.php?lpg=cup&cup_id=8

Ve Dvoře Králové proběhlo vyhlášení 7. ročníku VUTMH. Uvolněné odpoledne a podvečer s kamarády u dobrého moku byl velmi příjemný. Díky patří Pepovi a Radce za organizaci, občerstvení a nové kloboučky s logem soutěže. Všem díky za účast. Sponzorský dary byli předány a ZB si odvezl putovního Sharka. Nezapomeňte příští rok na zápis VUT2017.

 

1. 697 b Zdeněk Borůvka Jičín cz
2. 692 b Matěj Kresteš Slaný cz
3. 690 b Timo Jakl FG Neckartal Köngen ge

 

VUTMH disciplína na HOP 2016.

Poslední šance k uletění letošního VUTMH nastává. Sezóna se blíží ke konci. Vyhlášení výsledků a hlavně setkání všech příznivců VUTMH proběhne v sobotu 24.9.2016 na letišti ve Dvoře Králové od 16 hodin.

Výsledky k 21.8.2016

 

# body jméno klub
1. 697 b Zdeněk Borůvka Jičín cz
2. 692 b Matěj Kresteš Slaný cz
3. 690 b Timo Jakl FG Neckartal Köngen ge
4. 685 b Tomáš Charvát Vysoké Mýto cz
5. 681 b Radek Tobolka Jičín cz
6. 673 b Ondřej Teichman Dvůr Králové cz
7. 670 b David Mach Hronov cz
8. 666 b Petr Babák Hořice cz
9. 665 b Lukáš Hynek Dvůr Králové cz
9. 665 b Josef Plecháč Hronov cz
11. 664 b Michal Malý Broumov cz
12. 661 b Václav Marel Jaroměř cz
13. 657 b Burkhard Koblitz FSV Eisenhüttenstadt ge
14. 653 b Vratislav Šrám Broumov cz
15. 642 b Jan Červený Jaroměř cz
16. 641 b Petr Fišar Ústí nad Orlicí cz
17. 637 b Miloš Eichler Hronov cz
18. 629 b Petr Šafář Ústí nad Orlicí cz
19. 628 b Milda Cindr Ústí nad Orlicí cz
19. 628 b Petr ml. Babák Hořice cz
21. 623 b Carsten Tietz Ústí nad Orlicí cz
22. 620 b Ladislav Krecbach Jaroměř cz
23. 616 b Klára Teichmannová Hronov cz
24. 614 b Martin Kočí Ústí nad Orlicí cz
25. 612 b Georg Jakl FG Neckartal Köngen ge
26. 609 b Petr Jirásek Hronov cz
27. 608 b Jiří Vepřek Dvůr Králové cz
28. 607 b Jana Vepřeková Dvůr Králové cz
28. 607 b Antonín Teichmann Hronov cz
30. 606 b Lubomír Šťovíček Hořice cz
31. 605 b Michal Janda Broumov cz
32. 600 b Milan Meisner Dvůr Králové cz
33. 598 b Monika Jirásková Hronov cz
34. 592 b Jiří Kobík Hořice cz
34. 592 b Martin Babák Hořice cz
36. 581 b Jan Rott Plasy cz
37. 575 b Dan Ryba Dvůr Králové cz
38. 570 b Martin Dundr Hořice cz
39. 513 b Jan Kohout Žamberk cz
40. 493 b Jaroslav Bulánek Hořice cz

Již posedmé Vás zvu k uletění naší oblíbené trati VUTMH. Vzpomínka na Martina a soutěž o putovní model Sharka. Je jen na Vás, jakou taktiku zvolíte, zda na vítězství použijete Glajtra, nebo svého BM s koeficientem, který Vám neumožní vyhrát. Takové VUTMH je a k letu nezapomeňte do komentáře připsat VUT2016.


6. ročník meziklubové soutěže VUTMH 2015.

Z Hronova děkujeme všem účastníkům vyhlášení VUTMH 2015. Byla to skvělá akce, ani jsme se nevešli do naší klubovny, kolik se nás sešlo. Věřím, že se všem u nás líbilo a zase někdy při pokecu, nebo ve vzduchu ahoj.

Nejlepší piloti VUTMH 2015.

http://cirrus.rajce.idnes.cz/Teoreticke_pilotni_zkousky_a_vyhlaseni_VUTMH_2015_10.10.2015/

 


 A je tu letošní závěr VUTMH. Pokud všichni piloti zadali správné heslo VUT2015, jsou v CPS evidovány v decentralizované soutěži VUTMH 2015. Všem děkuji, že si svým letem vzpoměli na Martina Horáčka. A jako každý rok se sejdeme k přátelskému posezení s vyhlášením výsledků. Zváni jsou všichni, kdo VUTMH uletěli a samozřejmě všichni příznivci této soutěže. Letos doufám nedojde ani pivo, ani občerstvení, protože:

Setkání příznivců VUTMH proběhne v sobotu 10.10.2015 na letišti ve Velkém Poříčí po 16 hodině. Pivo a jídlo bude zajištěno za lidové ceny, ubytování nahlásit předem na můj e-mail.


Na CPS výsledky on- line: http://www.cpska.cz/public/index3.php?lpg=cup&cup_id=4

K 5.9.2015 - heslo ke vložení do komentáře je: VUT2015

  body jméno klub
1. 918 b Jan Hejret Jaroměř cz
2. 899 b Oldřich Slavíček Hronov cz
3. 878 b Jiří Plachta Broumov cz
4. 832 b Václav Brandejs Náchod cz
5. 779 b Miroslav Štěpán Žamberk cz
5. 779 b Ladislav Kunc Nové Město n. Met. cz
7. 777 b Ondřej Teichman Dvůr Králové cz
8. 759 b Jan Šindelář Kunovice cz
8. 759 b Zdeněk Borůvka Jičín cz
10. 755 b Vojtěch Pivoňka Vrchlabí cz
11. 730 b Vladimír Příhoda Kralupy nad Vltavou cz
12. 729 b Klára Teichmannová Hronov cz
13. 726 b Jiří Kobík Hořice cz
14. 706 b Marek Malinský Chrudim cz
15. 700 b Ladislav Krecbach Jaroměř cz
16. 693 b Václav Marel Jaroměř cz
17. 684 b Pavel Derda Dvůr Králové cz
18. 674 b Petr Sloupenský Ústí nad Orlicí cz
19. 669 b Radek Šubr Hořice cz
20. 667 b Jan Červený Jaroměř cz
21. 666 b Petr Šafář Ústí nad Orlicí cz
22. 665 b Jaroslav Bulánek Hořice cz
22. 665 b Petr Babák Hořice cz
24. 663 b Miloš Pajr Jičín cz
25. 662 b Marek Kornec Dvůr Králové cz
26. 656 b Jaroslav Deml Hořice cz
27. 652 b Lukáš Hynek Dvůr Králové cz
28. 650 b Lubomír Šťovíček Hořice cz
29. 648 b David Mach Hronov cz
30. 638 b Martin Babák Hořice cz
31. 624 b František Bechyně Hořice cz
32. 622 b Václav Krejcar Hořice cz
33. 619 b Ondřej Plesar Hořice cz
34. 615 b Miroslav Sklenář Žamberk cz
35. 605 b Václav Jirsák Hořice cz
36. 602 b Petr Jirásek Hronov cz
37. 580 b Jana Vepřeková Dvůr Králové cz
38. 568 b Milda Cindr Ústí nad Orlicí cz
39. 567 b Pavel Brodský Hořice cz
40. 561 b Milan Meisner Dvůr Králové cz
41. 534 b Pavel Vitvar Hořice cz
42. 533 b Jan Rott Plasy cz
43. 511 b Josef Andrašovský Jaroměř cz
44. 499 b Jan Kohout Žamberk cz

 

Cena pro první tři je kreslená letecká mapa od slovenských kolegů, které inspirovala naše trať VUTMH a naplánovali na Slovensku Nitrianský trojuhelník:  http://www.airportnitra.sk/sk/content/nit. Pokud se budete pohybovat od Martina po Nové Zámky se svým BM, pokuste se tuto trať letět.

 

Po uletění VUTMH se let zapíše do soutěže napsáním do komentáře: VUT2015. Tak létejte, bavte se a hlavně co start, to přistání. Martin na Vás na nebi kouká. Výsledky zde:

http://www.cpska.cz/public/index3.php?lpg=cup&cup_id=4

Pro připomenutí trochu pravidel.

Ztrácíte motivaci na přelet? Nebo chcete diamant? Nechce se Vám letět daleko a dlouho a přesto chcete závodit ? Zde můžete vyhrát. Pojďte si tu v kraji hrát a hned uvidíte denní srovnání jak jste letěli. Je tu pro Vás  
Východočeská universální třístovka Martina Horáčka, zkráceně ,,VUTMH“
 
Trať VUTMH je trojúhelník FAI 301 km podle procedur FAI, kterou je možné uletět z jakéhokoliv severovýchodního letiště v dosahu tratě. Každý pilot, který uletí tuto trať se může zúčastnit této soutěže. Vyhrává ten pilot, který ji uletí za nejvíc bodů podle pravidel CPS. Do soutěže aeroklubů se započítají všechny body získané na této trati ode všech pilotů klubu v soutěži. Odletový a koncový bod si každý určuje sám podle pravidel CPS, letí li tuto trať jako odlet z ramene. Pokud poletí tuto trať jako trojúhelník, je odletový a příletový bod jedním z otočných bodů. Nezáleží na směru obletu ani pořadí otočných bodů, pokud je zachován tvar tratě.
Otočné body jsou:
UBROU     : N50°38'56" E016°18'30"
UTURN     : N50°32'05" E015°06'45"
ULANS      : N49°55'23" E016°42'36"
Aerokluby v dosahu trati, odkud je možno letět tuto trať jako trojúhelník s odletem mimo vrchol jsou: Hronov, Broumov Nové Město, Jaroměř, Hořice, Dvůr Králové, Vrchlabí, Jičín, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Vysoké Mýto.
Aerokluby ze kterých se dá trať letět, sice nevýhodně, ale přesto jako odlet z ramene, nebo jen jako trojúhelník, kde odletový a příletový bod je jeden z bodů tratě jsou: Moravská Třebová, Šumperk, Hodkovice, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav.
 
Pokud se bude chtít kdokoliv této soutěže zúčastnit, pošle upozornění na uletěný přelet této tratě, publikovaný v CPS on-line na e-mail teichmann@volny.cz 
Možno diskutovat  je na plachtařském foru  www.gliding.cz/forum / ve vláknu VUTMH, kde zároveň může pilot upozornit ostatní o úmyslu letět tuto trať.
Celkové pořadí bude vedeno na CPS zde: http://www.cpska.cz/public/index3.php?lpg=cup&cup_id=4.
Hlavní cenou je putovní model Shark od firmy HPH models.
 

 


5. ročník VUTMH 2014. http://www.cpska.cz/public/index3.php?lpg=cup&cup_id=2

   

Foto :http://cirrus.rajce.idnes.cz/27.9.2014  a http://duobenjaci.rajce.idnes.cz/Vyhlaseni_VUTMH_2014/

Vyhlášení výsledků VUTMH 2014.

proběhlo v sobotu 27.9.2014 na letišti v Náchodě - Vysokov. ,,Hospůdku máme zajištěnou od 16 hodin, bude gulášek, minutky a další občerstvení dle jídelního lístku." crying Srdečně zvu všechny příznivce této soutěže. Není podmínkou uletění VUTMH. Děkuji, že přijeli i kluci z Hořic a AK Pivo. Hronováci VUTMH letos nedali. Byli jiné stranické úkoly. Přesto VUTMH dalo 23 pilotů dle CPS. Děkuji všem, kteří se o VUTMH pokusili a tím si na Martina vzpoměli.

VUTMH 2014

01.03.2014 - 30.09.2014

# body jméno klub
1. 810 b Václav Brandejs Náchod cz
2. 757 b Ladislav Kunc Nové Město n. Met. cz
3. 692 b Martin Kočí Ústí nad Orlicí cz
4. 682 b Petr Šafář Ústí nad Orlicí cz
5. 674 b Petr Fišar Ústí nad Orlicí cz
6. 672 b Pavel Trybenekr Hořice cz
7. 665 b Jiří Pešta Dvůr Králové cz
8. 646 b Zdeněk Borůvka Jičín cz
9. 643 b Pavel Vitvar Hořice cz
10. 642 b Pavel Brodský Hořice cz
11. 629 b Jan Hejret Jaroměř cz
12. 618 b Miroslav Sklenář Žamberk cz
13. 606 b Dan Ryba Dvůr Králové cz
14. 592 b Martin Dundr Hořice cz
15. 582 b Jiří Kobík Hořice cz
16. 577 b Petr Babák Hořice cz
17. 568 b Václav Krejcar Hořice cz
18. 566 b Jan Rott Plasy cz
19. 559 b Lubomír Šťovíček Hořice cz
20. 556 b Pavel Kubišta Hořice cz
21. 544 b Martin Babák Hořice cz
22. 523 b Petr ml. Babák Hořice cz
23. 513 b Radek Zima Hodkovice cz

http://www.cpska.cz/public/index3.php?lpg=cup&cup_id=2


Příznivce VUTMH zdravím a děkuji, že soutěž žije. K dnešnímu datu registruji 19 pilotů s tímto přeletem.
A máme tu noviny. Jirka CPSka mám vytáhnul VUTMH do decentralizovaných soutěží zde: http://www.cpska.cz/public/index3.php?lpg=cup&cup_id=2
Prosím všechny, kdo VUTMH uletí aby postupoval takto: ,, Vyhodnocení probíhá za podmínek, že let, který by
měl být zařazen do VUTMH, musí v komentáři u tohoto letu obsahovat VUT2014
Výsledky se přepočítají denně v nočních hodinách."
Prosím piloty, aby si tam komentář vkládaly sami, abych na někoho nezapomněl. Díky a ať se vám všem daří.


6.6.2014 A spousta VUTMH. Nejlépe Václav Brandejs s 810 body vedoucí účastník.

21.5.2014 a další VUTMH od Zdeňka Borůvky z AK Jičín průměrem 97,3 km/hod.

30.4.2014 Hořice pokračují. Jiří Kobík druhé letošní VUTMH. Slib Jirky Mlejnka bude časem splněn, jen vydržet a bude vše vidět na CPS. Proto zatím nedělám tabulku výsledků.

12.4.2014 První letošní VUTMH od Pavla Trybenekra

Již pátým rokem si dovoluji vyhlásit soutěž VUT Martina Horáčka na FAI trati 301 km dlouhé. Letos opět o putovní model Sharka. Novinkou bude, že naše soutěž se zobrazí na CPS v sekci soutěže. Než bude vše nastaveno on-line, bude nutno do komentáře k letu vložit příspěvek ,, VUT2014". Na základě tohoto hesla bude let vytažen do výsledkové listiny na CPS. Díky patří Jirkovi Mlejnkovi.

Zde by se VUTMH měla objevit: http://www.cpska.cz/public/index3.php?lpg=souteze 


Vyhlášení VUTMH proběhlo na letišti v Náchodě-Vysokově v sobotu 14.9.2013 Čtvrtý ročník patří mezi nejúspěšnější. Díky výhodnému koeficientu pro VT 116 Orlík a umění Hronovských pilotů byla bedna čistě naší záležitostí. Věřím, že 5. ročník bude ještě úspěšnější. Díky patří všem, kteří se o VUTMH pokusili, gratulace všem, kteří uletěli a nejdůležitější je vzpomínka na Martina.

    

 4. ročník 2013 Marťasova tříkila. 

vysledkyvut2013.pdf             - ZDE -              denni_lety_2013.pdf

15.8.2013 Tento den jsme VUTMH neletěli jako disciplínu na HOP 2013, protože den předem sedlo startovní pole HOP ve Vrchlabí a podle předpovědi se to mělo za Broumovem opět dekovat. Jak jsem zjistil během dne, tak jsme ho letět měli. Ale s tím už nic nenaděláme. Ve Dvoře Králové se toho nebáli a Lukáš, Milan a Jenda ho uletěli. Lukáš se tímto dostal na bramborové místo za trio Hronováků a Milan se posunul na 5. místo. Největší pánkáči jsou ale Náchoďáci, kteří VUTMH uletěli s Berfalke III. Bohužel klasická chyba mezi klávesnicí a žídlí jim výkon znehodnotila. Škoda. Ale nezoufat, soutěž nekončí a příští rok znovu. Poslední den pro uletění VUTMH v letošním roce vyhlašuji 13.9.2013. Vyhlášení výsledků bude v sobotu 14.9.2013 nezi 15.-16. hodinou v Náchodě na Vysokově v hospůdce u vrtule. Pokud vyjde počasí, bude se v Náchodě lítat naviják na přesnost přistání. Tak si udělejte čas na podzimní setkání s kamarády a přijeďte, přileťte se pobavit všichni příznivci této soutěže a vzpomenout na druhé výročí Martinova posledního letu......

 26.7.2013 další dva přelety ze Dvora a jeden z Hořic. 23.7. ZB v počasí pro dlouhány VUTMH obletěl ten den sám. Výsledky aktualizovány. Pepo, Radko - jste na řadě!

 Červenec pokračuje ve znamení VUTMH. Máme změnu na bedně. 22.7.2013 ji celou obsadili Hronovávi. David Mach na Orlíku získal 810 bodů, historicky nejvíc na této trati. Na druhém místě v pořadí Oldřich Slavíček také na Orlíku a třetí Káďa. Gratuluji a děkuji všem za snahu, i těm, kteří nedoletěli, či měli technickou chybu. Příště se to určitě podaří.

 17.7.2013 Karel Ertl z LK Břeclav uletěl VUTMH na Atlasu ze Dvora Králové a dostal se na 4. místo průběžného pořadí. V tomto počasí určitě jde zaletět VUTMH ještě lépe. Pokusí se někdo sesadit Káďu a získat na rok model Sharka?

16.7.2013 Další pokusy Vondrase z Hronova a Koďouse a Harta z Jaroměře. Bohužel bez úspěchu. Děkuji za snahu.

 12.7.2013 Mám vyhledané lety, je jich k tomuto datu celkem 42 a uletělo je 31 pilotů. Pěkná úroda. Výsledky zpracovány.

 9.7.2013 se pořadatel, potažmo ředitel závodu Safari poháru Jirka Pešta opět VUTMH nebál a vyhlásil ho jako disciplínu. Průběžně zpracovávám výsledky. Na bedně se zatím nic nemění, pouze je velký boj o diplom za šneka VUTMH - nejpomalejší oblet. wink

7.7.2013 VUTMH vyhlášeno disciplínou na Safari poháru ve Dvoře Králové. K tomu ještě jedna z Jaroměře. Ještě čekám, až to všichni nahrají na CPS. Na prvních místech se nic nezměnilo.

2.7. 2013 další VUTMH ze Žamberka od Miroslava Kočího.

 Až 12.6.2013 se letos podařilo uletět první VUTMH, ale za to čtrnácti pilotům. První, kdo ji letos dal, je Michal Janda z Broumova. Děkuji a gratuluji. Jen doufám, že vás výkon Kádi na PW 5 neodradí, ale ba naopak nabudí k překonání. wink

 

Tak kdopak bude v roce 2013 první, kdo VUTMH uletí? Zatím začátkem dubna zimní počasí. Ale ono to přijde. Já jsem připraven a záleží jen na Vás, kolik přeletů letos bude.

 


3. ročník 2012

Vyhlášení výsledků proběhlo 15.9.2012 na LKDK.

http://cirrus.rajce.idnes.cz/Vyhlaseni_vysledku_VUTMH.

Dny 13.-14.8.2012 se zapsaly do historie VUTMH. Na soutěži HOP 2012 byla tato trať vyhlášena jako disciplína, kterou dolétlo 11 posádek. Dvě posádky jsou z Německa a tedy z naší soutěže se stává mezinárodní soutěž. Celkově tento den uletěno 14 VUTMH. Další den přidány další 3 VUTMH. Celkem tedy 39 obletů 30. piloty. Pro letošní rok ukončuji soutěž 14.9.2012 a vyhlášení bude 15.9.2012 na leteckém dnu ve Dvoře Králové.

Konečné výsledky naleznete zde:               denni_lety.pdf              vysledkyvut2012.pdf

 

 

 


Dne 24.9.2011 došlo na letišti ve Dvoře Králové k přejmenování této soutěže na ,,VUT Martina Horáčka"

Martin Horáček opustil plachtařské nebe 20.9.2011 po těžké nemoci. Prožil svůj letecký život na letišti ve Dvoře Králové. Rozloučit se s ním přišli v sobotu 24.9.2011 desítky  plachtařů z celé republiky, kteří pro zachování jeho památky navrhli přejmenování této soutěže na ,,VUT Martina Horáčka".

Od teď létáme ,,Horajdovo, Marťasovo tříkilo" se vzpomínkou na nadějného plachtaře, kamaráda, který ho už nikdy neobletí............


24.9.2011 vyhlášení výsledků 2. ročníku.

Tento den jsem měl velké plány pro setkání pilotů VUT se soutěží na přesnost přistání. Bohužel vše bylo jinak. Kamarád, velký příznivec této soutěže Martin Horáček ze Dvora Králové opustil 20.9.2011 plachtařské nebe a v sobotu 24.9.2011 ve 12 hodin se s ním přišlo rozloučit tolik pilotů, že jsme se nevešli do obřadní síně. Smuteční hostina na letišti ve Dvoře Králové na mě nechala hluboký dojem. V slunečném dni piloti z celé republiky, rodina, přátelé ze školy a známí zůstali na letišti vzpomínat na mladého, nadějného člověka, který prohrál boj se zákeřnou nemocí. Něco takového jsem v této uspěchané době již dlouho nezažil, že si tolik lidí našlo čas se na chvíli zastavit a s Martinem se rozloučit.  A v této atmosféře jsme se domluvili pro přejmenování soutěže na ,,VUT Martina Horáčka" Ano, od této chvíle už alespoň plánováním  VUT MH letět, si vzpomenete i na Martina.

Vyhlášení 2. ročníku proběhlo nadvakrát. Vítěz Jan Borůvka a druhý Lukáš Hynek převzali ceny ve Dvoře Králové spolu z dalšími. V podvečer jsme pokračovali se vzpomínkou na Martina s letci ze Žamberka, Hořic, Nového Města a Jaroměře u nás v Hronově. Děkuji všem za účast a pochopení, že tento den byl smuteční událostí poznamenán. Na druhou stránku jak jinak vzpomenout na mladého člověka, než posezením s kamarády při akci, která i jeho moc bavila. Dík všem a příští rok dáme co nejvíc Marťasovích tříkil ve 3.ročníku o model Shark !

Výsledky VUT MH 2011:       denni_lety.pdf           vysledkyvut.pdf 


Vyhlášení výsledků 2.ročníku proběhne v sobotu 24.9.2011 na letišti LKVP.

Více zde:  vyhlaseni_vysledku_vut_2011.pdf

Všechny lety VUT roku 2011.


2. ročník VUT 2011.

Otevírám 2. ročník meziklubové soutěže VUT 2011 se stejnými pravidly a otočnými body, jako loni. Letos už víme, že putovní cenou je model HPH Shark. Tak se snažte, ať mám co vyhodnocovat a model od Jardy Potměšila změní na zimu vitrinku.

 

Malá změna pravidel. Jelikož jsem dostal od Jardy Potměšila sponzorský dar pro VUT v podobě nádherného modelu Sharka, bude tento model putovní cena pro vítěze ročníku VUT. Jardovi moc děkuji a snad to pro vás bude motivace do dalších let.

 Konečné výsledky 2010.

Výsledky:     denni_lety_vut.pdf (84 KB)           poradi_vut.pdf (91 KB)  

Vyhlášení výsledkú 23.10.2010 v Novém Městě.

Všechny lety 2010 dohromady.

 


 Vítěz ročníku dostane na rok putovní cenu modýlek od firmy HPH .

Máme prvního sponzora-firmu HPH Kutná Hora v osobě Jardy Potměšila, čímž mu tímto děkuji. http://www.hph.cz/

Při plánování této trati nebylo úmyslem vytvořit její vzdálenost tak, aby něco naznačovala. Plachtaři si však všimli, že ta odpovídá označení kluzáku Glasflugel 304 a Jarda reagoval cenou. Pokud by se našel sponzor i na velké letadlo, bránit se nebudeme. .  Aby se ostatní piloti z Čech necítili odstrčeni, upozorňuji na možnost uletět VUT301  při návštěvě na některým letišti Východních Čech. Určitě budete vítáni.


Poloha letišť v Severovýchodních Čechách mě přivedla na myšlenku meziklubové soutěže na nenáročné trati, která se dá letět ze všech letišť. Co s toho vzniklo, posuďte sami a je jen na každým z Vás, zda si s námi bude hrát.

Propozice VUT ke stažení: ztracite_motivaci_na_prelet.pdf (60 KB)

Traťe a otočné body VUT: VUT.cup (4 KB)

Na Glidingu: http://www.gliding.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=2434 

 


 

Ztrácíte motivaci na přelet? Nebo chcete diamant? Nechce se Vám letět daleko a dlouho a přesto chcete závodit ? Zde můžete vyhrát. Pojďte si tu v kraji hrát a hned uvidíte denní srovnání jak jste letěli. Je tu pro Vás  
Východočeská universální třístovka FAI 301 km. Zkráceně ,,VUT“
 
Trať VUT je trojúhelník FAI 304 km podle procedur FAI, kterou je možné uletět z jakéhokoliv severovýchodního letiště v dosahu tratě. Každý pilot, který uletí tuto trať se může zúčastnit této soutěže. Vyhrává ten pilot, který ji uletí za nejvíc bodů podle pravidel CPS. Do soutěže aeroklubů se započítají všechny body získané na této trati ode všech pilotů klubu v soutěži. Odletový a koncový bod si každý určuje sám podle pravidel CPS, letí li tuto trať jako odlet z ramene. Pokud poletí tuto trať jako trojúhelník, je odletový a příletový bod jedním z otočných bodů. Nezáleží na směru obletu ani pořadí otočných bodů, pokud je zachován tvar tratě.
Otočné body jsou:
UBROU     : N50°38'56" E016°18'30"
UTURN    : N50°32'05" E015°06'45"
ULANS      : N49°55'23" E016°42'36"
Aerokluby v dosahu trati, odkud je možno letět tuto trať jako trojúhelník s odletem mimo vrchol jsou: Hronov, Broumov Nové Město, Jaroměř, Hořice, Dvůr Králové, Vrchlabí, Jičín, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Vysoké Mýto.
Aerokluby ze kterých se dá trať letět, sice nevýhodně, ale přesto jako odlet z ramene, nebo jen jako trojúhelník, kde odletový a příletový bod je jeden z bodů tratě jsou: Moravská Třebová, Šumperk, Hodkovice, Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav.
 
Pokud se bude chtít kdokoliv této soutěže zúčastnit, pošle upozornění na uletěný přelet této tratě, publikovaný v CPS on-line na e-mail teichmann@volny.cz 
Možno diskutovat  je na plachtařském foru  www.gliding.cz/forum / ve vláknu VUT, kde zároveň může pilot upozornit ostatní o úmyslu letět tuto trať.
Denní, celkové a pořadí aeroklubů včetně počtu obletů VUT bude zveřejněno na tomto webu.
Vítěz získá diplom a popřípadě se zúčastnění můžou sejít k hodnocení soutěže. Ale to už záleží jen na nás.
 Tak pojďme si hrát! Na vaše názory a hodnotné přelety se těší
Tonda Teichmann
 
Logo od Mirka Štěpána z AK Žamberk. Děkuji.