Historie AK Hronov 2.

 


 

Další pokračování v historii AK Hronov.  

Ke konci roku 2009 se blíží výročí znovuobnovení Aeroklubu Hronov na letišti ve Velkém Poříčí. Již v prosinci roku  1989 se v ČKD Hronov sešli bývalí členové místního aeroklubu pod vedením pana ing. Radomíra Marka, aby se shodli, že nadešel čas navázat na dlouholetou tradici létání v Hronově. O historii létání v těchto končinách pomalu dokončuje pan Marek publikaci. První, kdo zde uskutečnil vzlet, byl ing. Jan Kašpar v roce 1910.

     

 

 

I já bych chtěl k výročí 100 let prvního vzletu v Hronově a 20 letům obnovení Aeroklubu Hronov neformálně přispět několika fotografiemi, vzpomínkou i dokumentem. Nedříve mě dovolte několik fotografií, které opět dokládají, že naše letiště již v 50. a 60. letech žilo a bylo hojně navštěvováno i lidmi nelétajícími. Bylo jen škoda, že soudruzi v roce 1961 toto letiště zavřeli.

 

 

 

 

 

 

 

  

 


Rok 1990 - Obnovení aeroklubu Hronov, získání zpět hangáru, spuštění legislativy obnovy letiště

1990 - 1992 - Obnova hangáru do použitelného stavu, výkop a přivedení elektrického kabelu, zaměření plochy a její úprava do použitelného stavu. Postutné budování zázemí formou stavebních buněk. Zároveň prvních pět členů AK Hronov obnovuje leteckou kvalifikaci v AK Nové Město. Přidělení Vivata a jeho provozování v AK Nové Město.

1992- přiděleny kluzáky L 13 OK-9713 z Nového Města, OK-2806 z Chomutova a VSO 10 z Kolína na základě přerozdělení majetku aeroklubu Svazarmu. V červnu 1992 první navijákový provoz na letišti ve Velkém Poříčí. Zatím pouze jednosměrná dráha do odstranění lesíku v ose dráhy 27° . Do AK Hronov přecházejí piloti z AK Nové Město a AK Broumov. Cvičí se první nový hronovští žáci. Náčelníkem je Vladimír Dostál.

1993- první motorový pilot AK Hronov po obnovení kvalifikace. Aerovleky provádí vlečné stroje z Nového Města a Broumova. V létě po opravě přidělena Z 226 M OK-KNB  a přeletěna ze Zábřehu do Hronova. Začínáme vlekat se svojí Boženkou.

1995- stavíme společenskou budovu. Rozrůstají se ubytovací stavební buňky a lidi přespávají na letišti. Pořádáme letecké dny a srazy vzniklého POTK. Přibývají plachtaři ve výcviku, motorový piloti. Postupně se rozrůstáme i technikou a stavíme nový hangár. Začíná se létast i výkoně. Velká akce septik, zastřešení buněk a postupné zvelebování areálu až do akce sociálky 2008. Ale to už jsme někde jinde. Naskenoval jsem několik fotografií z této doby. Komentář podle mě není třeba, protože tu fizickou práci si umíte představit a ty hodiny jednání a úřadování stejně nikdo nedocení, že jo Radoši. Podle rozpracování areálu se dá odhadnout zhruba rok původu fotografie.